CHRÁM LÁSKY 2023

Hĺbka 💜 Láska 💜 Autenticita 💜 Dôvera 💜 Intimita

Uzavretý polročný program pre páry zameraný na prehĺbenie vzťahov, intimity, dôvery a lásky
medzi partnermi.

S evolúciou sa menia aj naše úlohy v partnerských vzťahoch, naše predstavy o tom, ako by mal dobrý vzťah vyzerať, čo sú jeho kvality a čo by mali spĺňať. 

Nová doba vyžaduje nové prístupy, ktoré sa viac zameriavajú na vzájomnú podporu, zdieľanie, vyjadrovanie pocitov a emócií a spoločný rast.

Vzťah je živá bytosť, o ktorú sa vzájomne partneri starajú.

Na jeho začiatku ide všetko akoby samo od seba, všetko ide ľahko, nedorozumenia buď nie sú, alebo sa s ľahkosťou dajú prekonať. My tomu hovoríme, že je to trailer k skutočnému filmu lásky.

Postupne, ako pribúdajú spoločné zážitky, skúsenosti a zranenia, ktoré si partneri spôsobujú, sa vzťah môže dostať do fázy, kedy už ani jeden z nich nevie, ako ďalej. Milujú sa, chcú byť spolu, ale nevedia ako.

Tento program otvára témy vzájomnej otvorenosti, hĺbky, lásky, vášne a pochopenia.

Pochopiť, ako fungujú polarity vo vzťahu, čo náš partner potrebuje a čo potrebujeme vo vzťahu my, ako vzájomne láskyplne komunikovať a ako praktikovať vedomé milovanie sú čriepkami toho, čo živí bytosť lásky vo vzťahu. Ako rozdiely v partneroch, ktoré navonok vyzerajú ako nezlučiteľné pre spolunažívanie pretaviť do vzájomného obohatenia a dopĺňania sa?

Žena je telo, muž je duch.

Budeme pracovať s telom a jeho uvoľňovaním, s duchom  a víziou vzťahu a nevyhnutnými krokmi k vzájomnej úcte a partnerskej dôvere. 

Techniky tantry ako cesta k vedomému milovaniu, tradičná tantra joga ako cesta k uvoľneniu, pohybové meditácie ako cesta k slobode, partnerské hry  a rituály ako cesta k vzájomnej úcte a láskyplná komunikácia a vzájomná inšpirácia sú nástroje, ktoré prinášame do tohto programu.

Každé stretnutie ukončíme krásnym rituálom, ktorý si ako inšpiráciu môžete zobrať so sebou domov a praktikovať ďalej.

TERMÍNY

1. blok

21.1.2023POZNÁM SEBA, POZNÁM TEBA (cesta tantrickej lásky)

2.blok

4.3.2023POLARITY VO VZŤAHU  (mužsko-ženská dynamika)

3.blok

22.4.2023CESTA EXTÁZY (potenciál vášne)

4.blok

10.6.2023ALCHÝMIA LÁSKY (od nevedomia k vedomej láske)

Program  budeme prispôsobovať nastaveniu a aktuálnym potrebám skupiny 

Všetky cvičenia prebiehajú v pároch. Ctíme cestu posvätnosti zväzku a zachovanie jeho intímneho priestoru.

Súčasťou každého stretnutia bude Tradičná Tantra jóga  (viac o jóge dočítate tu >jóga<), tantrické techniky, pohybová meditácia a vedomá práca s telom a jeho uvoľňovaním.

Medzi jednotlivými stretnutiami bude vždy spoločné ONLINE podporné stretnutie. Termíny ONLINE stretnutí budú upresnené v januári 2023 po prvom živom stretnutí.

Pre koho je program CHRÁM LÁSKY vhodný

 • všetky páry, ktoré by radi nastúpili na spoločnú tantrickú cestu
 • páry, ktoré prechádzajú ťažkým obdobím alebo vzťahovou krízou
 • dlhoročné vzťahy, ktoré sa niekde “zasekli” a potrebujú sa pohnúť ďalej
 • páry, ktoré prešli ťažkou životnou skúškou
 • páry, ktoré si potrebujú nastaviť zdravé hranice vo vzťahoch
 • páry, ktoré by radi prehĺbili svoju intimitu a radosť zo spoločného “Bytia”
 • páry, ktoré hľadajú spoločné záujmy v oblasti sebarozvoja a zmysluplného trávenia partnerského spolu-času
 • začínajúce vzťahy, ktoré sa od začiatku rozhodli pre vedomý vzťah a hľadajú odpovede na svoje otázky

Pre koho CHRÁM LÁSKY nie je vhodný

 • kde jeden z partnerov dlhodobo poberá psychofarmaká
 • páry, kde jeden z partnerov nedobrovoľne vstupuje do programu
 • páry, ktoré potrebujú intenzívnu párovú terapiu – tento program môže slúžiť ako doplnok k odbornej terapii, nie je jeho náhradou

KDE SA BUDEME STRETÁVAŤ

YOGA RITUALS v Modre (hneď na začiatku Modry, adresa: Šúrska 136, Modra – priamo nad Ebenica Coffee)

CENA

640€ / za pár za celý cyklus

Po dohode je možné si platbu rozdeliť do 2 splátok (2 x 320€, 1. splátka  najneskôr do 10.1.2023, 2. splátka do 28.2. 2023).

STORNO PODMIENKY: Pokiaľ zaplatíte celý cyklus , ale z vážnych  dôvodov sa nebudete môcť zúčastniť niektorého z termínov, bude možnosť si ho nahradiť s ďalším behom, ktorý začne na jeseň 2023 . Nahradiť si môžete maximálne 1 blok.

Čo v programe CHRÁM LÁSKY získate

 • Štyri celodenné stretnutia v uzavretom kruhu ( od 8.00- 21.00 hod. ) v celkovom rozsahu 52 hodín
 • 4 ONLINE podporné stretnutia /zdieľania  ( v dĺžke 2 hodín/stretnutie)

BENEFITY NAVYŠE

 • Dostanete komplet nahratú jogovú zostavu na pravidelnú prax počas aj po skončení programu v pohodlí Vášho domova 
 • Dostanete zoznam odporúčanej literatúry, ktorú môžete spoločne študovať
 • Uzavretá podporná skupinu (email/FB), kde sa budeme vzájomne podporovať a zdieľať aj po skončení programu
 • Naučíte sa kompletnú  2-hodinovú zostavu asán  TRI DOSHA BALANCING Tradičnej tantra jogy, ktorú môžete používať v dennodennej praxi
 • Odnesiete si tantrické techniky, rituály na doma, mnoho praktických cvičení  a vzájomné prepojenie a inšpiráciu
 • Zažijete kakaovú ceremóniu

KTO VÁS BUDE SPREVÁDZAŤ

Sme manželia, ktorí sa rozhodli žiť vedomý vzťah a partnerskými rituálmi sprevádzame od roku 2016. Sme nadšencami tantry a jej učenia, tantrickej jogy, prírodnej mágie a vedomej sexuality. Naše poznanie a vlastné životné skúsenosti nás priviedli k technikám a prístupom, ktoré vzťah vyživujú, posilňujú dôveru a prehlbujú lásku.

Súčasťou našej cesty je aj zdieľanie a inšpirovanie druhých, ako na vzťahu vedome pracovať a posúvať sa v živote. Prešli sme si rôznymi výškami aj pádmi, či už spolu, alebo v predchádzajúcich zväzkoch. Pochopili sme, že jednou z nevyhnutných kvalít, ktorú je potrebné kultivovať je schopnosť láskyplne komunikovať , hoc aj o nepríjemných témach. Sme otvorení zdieľať seba a byť zároveň zrkadlami, súputníkmi, ale aj bezpečným prístavom pre iných.

Vladka Lukáčová & Igor Lukáč